Barn och skola

 

I Jomala kommun finns två skolor med årskurserna 1-6, Södersunda skola i kommunens västra distrikt och Vikingaåsens skola i kommunens östra distrikt. Intill Vikingaåsens skola ligger Kyrkby högstadium som Jomala har gemensamt med fyra andra kommuner på södra Åland.

Jomala kommun har även ett samarbetsavtal med Mariehamns stad som medför att barn från främst Solberget och Kalmarnäs går i Strandnäs skola, se mer här.

I Jomala kommun finns också en skola som drivs av Waldorf Åland r.f. som är utanför kommunens regi, se mer på http://waldorf.ax/

Kommunen har fem daghem och ett gruppfamiljedaghem jämnt spridda över kommunen från Gottby daghem i väster till Österkulla daghem i söder.

Jomala kommun kan även erbjuda barnomsorg inom familjedagvård där små barngrupper tas om hand av en familjedagvårdare i dennes eget hem.

Kontakt

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Specialbarnträdgårdslärare
Carita Rönning
Tfn. 329 139

Specialbarnträdgårdslärare
Camilla Wiklund

Tfn. 329 147

Skoldirektör
Mathias Eriksson
Tfn. 328 717
Mob 0457 5167 156

Vikingaåsens skola
Rektor
Pia Axberg
Tfn. 329 711
Mob 040 7151 808

Södersunda skola
Vicerektor
Carina Jansson
Tfn. 32 471
Mob 040 5426 366

Strandnäs skola
Rektor
Mikael Rosbäck
Tfn. 531 340