Kommunens hyreslägenheter

Jomala kommun har i sin ägo två hyresfastigheter.

Allégården

Allégården är belägen mitt i Prestgården by, invid Vikingaåsens skola. Huset har sammanlagt tio hyreslägenheter. Källarlokalen hyrs också ut tillsvidare för föreningsverksamhet.

Lediga lägenheter 

Just nu finns inte några lediga lägenheter, men du kan ställa dig i bostadskö. Det är samma kö för både kommunens hyreslägenheter och FAB Jomalabostäders. I menyraden till vänster hittar du ansökningsblankett, som du lämnar in till kommunen.

Klicka här för mer information om FAB Jomalabostäder.

Kontakt

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Kanslist
Gunilla Eriksson
Tfn. 329 125