Infobladet

Infobladet utkommer i slutet av alla månader utom i juli då det är uppehåll.  Material till Infobladet sänds senast den 15:e i utgivningsmånaden till infobladet@jomala.ax.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kontakt

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742