Kontakt


Jomala kommun

PB 2
22 151 Jomala
Tfn. växel 32 910
Fax 329 115
E-post info@jomala.ax

Besöksadress
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
Kommunkansliets besökstider:
vardagar 9.00-15.00 

Centralförvaltningen

Centralkansliet

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751 

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Personalchef
Jesper Strandvik

Tfn. 329 144
Mob 040 5185 700

 

Kanslist
Gunilla Eriksson
Tfn. 329 125

Ekonomikansliet

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen
Tfn. 329 124

Bokförare
Marie-Louise Eriksson
Tfn. 329 127

Löneräknare
Gun-Britt Eriksson
Tfn. 329 121

Löneräknare
Helena Eklund
Tfn. 329 123

 

Lantbrukskansliet

Planläggning

Lantbrukssekreterare
Agneta Sviberg
Tfn. 329 140
Mob 0457 3420 825

Planläggare
Åsa Mattsson
Tfn. 329 187 
(telefontid 9.00-10.50)

Socialförvaltningen

Socialkansliet

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
(telefontid 9.00-10.30)

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
(telefontid 9.00-10.30)

Socialarbetare
Åsa Rosberg

Tfn. 329 145
(telefontid 9.00-10.30)

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Specialbarnträdgårdslärare
Carita Rönning
Tfn. 329 139

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141 

Specialbarnträdgårdslärare
Camilla Wiklund

Tfn. 329 147

Daghem

Daghemmet Trollsländan 
Godbyvägen 448
22 150 JOMALA 
Tfn. 329 150
E-post: trollslandan@jomala.ax

Sviby daghem 
Norra Svibyvägen 331
22 120 MARIEHAMN 
Tfn. 50 474
E-post: svibydaghem@jomala.ax

Österkulla Daghem
Österkullagatan 1
22 140 MARIEHAMN
Tfn. 50 460
E-post: osterkulla@jomala.ax

Gottby daghem
Södersundavägen 765
22 130 GOTTBY
Tfn. 32 427
E-post: gottbydaghem@jomala.ax

Gruppfamiljedaghemmet Vikingen
Skolvägen 1 lgh B9
22 150 JOMALA
Mob 0457 3442 177

E-post: vikingen@jomala.ax

Överby daghem 
Överbyvägen 62
22 150 JOMALA 
Tfn. 31 240
E-post: overbydaghem@jomala.ax

Fritidshemmet Humlan
Skolvägen 3
22 150 JOMALA
Tfn. 31 612
Mob 0400 861 612
E-post: humlan@jomala.ax

Södersunda fritidshem
Södersunda skolväg 1
22 130 GOTTBY
Tfn. 32 471
Mob 0457 3434 315
E-post: sodersunda@jomala.ax

Kyrkoby lekpark
Prästgårdenby
22 150 JOMALA
Mob 0457 5958 303

Gottby lekpark
Södersundavägen 765
22 130 GOTTBY
Mob 040 7468 269

Fritidshemmet Ugglan
Nabbvägen 12
22 100 Mariehamn
tfn. 531 301

 

Hemservicekansliet, Rönngården

Servicehuset Rönngården
Pipsvarvarvägen 2
AX-22150 Jomala

Hemvården
Tfn. 31 686
Fax 31 946
Mob 0457 5691 848
E-post: ronngarden@jomala.ax

Tekniska förvaltningen

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881

Kommuntekniker
Vakant

Byråsekreterare
Ann-Britt Jansson
Tfn. 329 130

 

Byggförvaltningen

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström
Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Byggnadsinspektör
Dan Sarling

Tfn. 329 188
Mob 0457 3450 987
(telefontid ti-to 9.00-10.50)

Byråksekreterare bygglov
Nanica Lindblom

 

 

Räddningsförvaltningen

Räddningschef
Lennart Johansson 
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson 
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640

Skolförvaltningen

Skoldirektör
Mathias Eriksson
Tfn. 328 717
Fax 31088
Mob 0457 5167 156 

Rektor
Platsansvarig Vikingaåsens skola

Pia Axberg

Tfn. 329 711
fax 329 716
Mob 040 7151 808

Vicerektor
Platsansvarig Södersunda skola

Carina Jansson

Tfn. 32 471
fax 32 709
Mob 040 5426 366

Vikingaåsens skola
Skolvägen 3
22 150 JOMALA 
Tfn. 32 970
fax 329 716

Södersunda skola
Södersunda skolväg 11
22 130 GOTTBY
Tfn. 32 471
fax 32 709

Kanslister
Södersunda skola: Ann Sindén
Tfn. 32 471

Vikingaåsens skola: Dick Flöjt
Tfn. 329 710

Strandnäs skola
Nabbvägen 12
22 100 Mariehamn
Tfn. 531 341

Rektor Strandnäs skola
Mikael Rosbäck
Tfn. 531 340

Biblioteksförvaltningen

Jomala bibliotek
Tfn. 31 725
Fax 31 742
jomalabibliotek@jomala.ax
Öppettider: måndag - torsdag kl.
14-20, fredag kl. 10-14

Biblioteks- & kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742

Biblioteksbiträde
Malin Ölund

Biblioteksbiträde
Annika Elfsberg

Biblioteksbiträde
John Knight

Assistent
Matilda Nordberg

Tfn. 31 742

Fritidsförvaltningen

Vikingahallen
Tfn. 31 580
Fax 31 381
vikingahallen@jomala.ax

Fritidschef
Margita Söderqvist
Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Tf. fritidsledare
Gustav Mattsson

Mob 0457 5692 259

Hallvärd
Kim Eriksson
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

Hallvärd
Stefan Mattsson
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

Hallvärd
Magnus Henriksson

Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

   
   

Kontakt

Jomala kommun
PB 2
22 151 Jomala
Tfn. växel 32 910
Fax 329 115
E-post info@jomala.ax

Besöksadress
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
Kommunkansliets besökstider:
vardagar 9.00-15.00