Ersättning för kostnader som stödjer frontveteranernas förmåga att klara sig självständigt i det egna hemmet

Bästa frontveteraner


Statskontoret i Finland har år 2017 beviljat Jomala kommun ett anslag om dryga 13 000 euro som ersättning för kostnader till tjänster som stödjer frontveteranernas förmåga att klara sig självständigt i det egna hemmet.

Öppenvårdstjänster som ersätts kan produceras av kommunen själv eller att kommunen anlitar en valfri serviceproducent. Ersättning för tjänsterna måste i förväg anhållas från kommunen, och baserar sig alltid på kartläggning av behovet.

Kostnader ersätts så länge anslaget räcker.

Jomala den 6 mars 2017


Sanna Lindroos
Äldreomsorgsledare

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314