Meddelande angående plogning av privata vägar

Vid kommunfullmäktiges möte 14.11.2017 fastslogs taxan för plogning av privata vägar enligt följande:

0-100 m
97,15 euro
101-200 m
106,50 euro
201-500 m
115,70 euro
500 >
162,08 euro
Priserna är inklusive moms 24 %.

Klicka här för att läsa hela kommunens taxa för plogning av privata vägar.

OBS!
En ändring har gjorts i distrikten, vilket innebär att Dalkarby hör till distrikt 6 och plogas av Simon Sundin tel. 0457 3430 722.
Övriga distrikt som tidigare, meddelat i föregående infoblad.

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314