Skissritningar godkända för byggnation av ett samlingshus

Kommunfullmäktige beslöt den 14 mars att godkänna skissritningar för byggnation av ett samlingshus i Prestgården by innefattande utrymmen för bibliotek, fritidsverksamhet och daghem med två avdelningar samt en gymnastiksal om ca 1 000 m2. För ändamålet beslöt kommunfullmäktige att uppta ett investeringsanslag om 5 500 000 euro.

Godkända skissritningar

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314