Ett stöd i olika livssituationer

 

Omsorg är ett vitt begrepp, men för kommunens del innebär det ge ett formellt stöd när de egna resurserna inte räcker till. I menyn till vänster hittar du flera rubriker under vilka du kan få svar på en del frågor som du kanske har om den omsorg som kommunen erbjuder.

Ta kontakt med socialkansliet om du vill boka tid för att diskutera.

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Socialarbetare
Åsa Rosberg
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.30